Vaalit

 

 

Kotkan kaupungin KVTES varaluottamusmies, jonka pääasiallisena vastuualueena on opetustoimi on jättäytynyt tehtävästä.
Opetustoimen vastuualueella järjestetään näin ollen täydennysvaali, jossa valitaan uusi varaluottamusmies ajalle 1.12.2020 -31.12.2023.
Vaalikelpoisia ovat opetustoimen vastuualueella työskentelevät JHL 009 ja JHL 576 jäsenet, jotka ovat liittyneet 11.10.2020 mennessä.
Ehdokasasetteluaika on 12.10.2020 - 28.10.2020 klo 16.00.
Ehdokkaaksi alkavan on toimitettava kirjallinen suostumus ehdolle asettumisesta. Suostumus on toimitettava kirjallisesti (myös sähköinen ilmoitus käy) vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, Pirjo Mussalo, Kotkantie 3, 48200 Kotka, sähköposti pirjo.mussalo@kotka.fi viimeistään 28.10.2020 klo 16.00 mennessä.
Mikäli ehdokasasettelun päättymisen jälkeen on todettavissa, että vaalia ei tarvita vaalitoimikunta toteaa tuloksen 2.11.2020 ja lähettää sen yhdistyksen syyskokouksen vahvistettavaksi.
Mahdollinen vaali järjestetään 6.11. - 12.11.2020 välisenä aikana erikseen ilmoitettavissa paikoissa uurnavaalina. Tässä tapauksessa vaalitoimikunta laskee äänet ja toteaa vaalin tuloksen 12.11.2020 ja lähettää sen yhdistyksen syyskokouksen vahvistettavaksi